Show Posts in

נפגעי עבירה

מספר לא מועט של אנשים, סבורים כי נפגעי עבירה הם אותם אנשים שנפגעו מעבירה פלילית וכי התייחסותם לנושא הפגיעה מסתכמת בהגשת תלונה ובמקרים מסוימים – במידה וההליך הפלילי מתפתח – לכדי כתב אישום, אזי תפקידם מסתכם בעדות פרונטלית בפני בית המשפט. ובכן, הסברה שלפיה תפקידם של נפגעי עבירה …

מתי הירושה יכולה להפוך לירושת חובות?

כל אחד מאתנו נתקל בעקיפין או במישרין, בעניינים הנוגעים לצוואות וירושות, בין אם ההיתקלות נבעה מנסיבות שבהן קרוב משפחה נפטר, ובין אם שמע על מחלוקות הנוגעות לירושה או צוואה ממכרים. מכאן, ובהתאמה – החוק המסדיר את דיני הירושות והצוואות במדינת ישראל, הוא חוק הירושה, התשכ"ה–1965 (להלן: "חוק הירושה"). …

טיפול גמילה כחלופה למעצר

המאמר נכתב בשיתוף עם משרד עורכי דין מיקי חובה פקודת הסמים המסוכנים , תשל"ג-1973 (להלן: "פקודת הסמים"), הינה פקודה ספציפית, האוסרת על שימוש, ייצור, החזקה וייבוא של סמים המוגדרים בנספחי הפקודה. באופן טבעי, בכל הנוגע לעבירות סמים, ברור כי ישנן עבירות הנתפסות כחמורות יותר בפקודה, ביניהן עבירת הייבוא, …

עורך דין צבאי

צבא הגנה לישראל הינו גוף צבאי, אשר השפיטה בו נעשית בצורה פנימית, במקביל למערכת השפיטה האזרחית, אם כי ערכיהן של שתי המערכות זהות ושאובות אחת מן השנייה. לצבא יש צורך במדיניות משפטית היררכית, בעלת אופי שפיטה המותאם לעבירות הרלוונטיות לצבא ולכן קיימת ההפרדה. כמו כן, הדין העוסק בכל …

עריק

בישראל, קיימת חובה חוקית (ולדעת רבים – גם מוסרית) לשרת בצבא הגנה לישראל, זאת מכוח חוק שירות ביטחון , התשמ"ו–1986 (להלן: "חוק השירות"). זהו החוק המסדיר את ההוראות בדבר גיוס לצה"ל. החוק עוסק בחובתו של כל תושב או אזרח אשר מלאו לו 18 שנים, להתגייס לשירות צבאי, אלא …
לחצו כאן ליצירת קשר

ליצירת קשר

מלאו את הטופס:

זף גינצבורג ושות' – משרד עורכי דין

דילוג לתוכן