תביעת כתובה

בעיני רבים, "שטר הכתובה" נתפס כאחד מהאקטים הדתיים המתלווים לטקס החתונה היהודי. אך בניגוד לסברה רווחת, לא בכך מסתכמים הדברים. הלכה ולמעשה, כתובה היא גם מסמך משפטי תקף, המקנה לאישה את הזכות ליהנות מתשלום כספי, בעת גירושין. בשים לב לאמור, במאמר שלהלן נסביר בהרחבה על הנושאים הבאים: הערכאה הדנה בתביעות כתובה, שהיא בית הדין הרבני. לאחר מכן, נסביר מהי הכתובה ובפרט – מהי תביעת כתובה.

מאמר זה מובא לנוחיותכם/ן, קוראים/ות יקרים/ות ואין לראותו כתחליף לייעוץ של עורך דין לענייני משפחה.

בית הדין הרבני:

בית הדין הרבני הינו הערכאה המשפטית אשר מוסמכת לעסוק בתביעות כתובה. בניגוד לבתי המשפט האזרחיים, בית הדין הרבני פועל ופוסק על פי ההלכה היהודית, בענייני נישואין וגירושין של יהודים וזאת מכוח חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג–1953 (להלן: "חוק בתי הדין הרבניים"). כתובה היא נגזרת של ענייני נישואין וגירושין.

זאת ועוד, בכל הליך המתנהל בפני בית הדין הרבני, האחרון יחתור, כנקודת מוצא, לקיום ערכי ההלכה היהודית והם שימור התא המשפחתי. לכן, לפני שמממשים את תביעת הכתובה, בית הדין הרבני ינסה להשכין שלום בין בני הזוג וזאת בעזרת הסכם משפטי אשר יחייבם בתקופת ניסיון, שהוא הסכם "שלום בית". חשוב לציין כי שימוש בגירושין הינו המוצא האחרון של ההלכה היהודית. לכן, בית הדין הרבני יתעקש למצוא דרך פשרה בין השניים.

מהי כתובה:

כתובה היא מסמך משפטי תקף, הנלווה להליך הנישואין היהודי. במילים אחרות, כתובה היא בעצם סוג של שטר קניין. במסגרת הכתובה, מפורטות חובות הבעל כלפי אשתו העתידית, שביניהן, הכלל ההלכתי לפיו "כסותה ועונתה לא יגרע". במילים אחרות, על הבעל מוטלת, מכוח הדין הדתי, החובה לזון ולכלכל את אשתו גם במידה ותתאלמן או במידה ובני הזוג יתגרשו בעתיד. הכתובה ניתנת במעמד החופה, אך נחתמת לפניה. במסמך זה חותם הבעל על סכום שאותו הוא מתחייב לשלם במקרים שאותם הזכרנו. יש לזכור כי המעמד שבו נחתם הסכום, הינו יום משמח לחתן ולכלה ואין הם חושבים על מצב של פרידה. לכן, גברים רבים כותבים סכום שלא יוכלו לעמוד בו. אגב, תכליתו של שטר הכתובה, להגן על האישה בעת הפרידה. זאת על פי תפיסה דתית, שבה נשים אינן מכלכלות את עצמן וצריכות להישען על הגבר שאליו הן נישאות.

תביעת כתובה:

תביעת כתובה תוגש על ידי האישה לבית הדין הרבני בלבד, שהוא הערכאה היחידה המוסמכת לדון בעניין זה וזאת לפי דין הלכתי. כאמור, הסכום הנקוב בכתובה יוכל להיתבע רק בשני מקרים: במקרה של גירושין בין השניים ובמקרה של מוות.

עם זאת, לא בכל פעם שתוגש תביעת כתובה, יאפשרו הדיינים את קבלתה. ישנן מספר נסיבות אשר מעלות או מקטינות את הסיכויים לקבלת תביעת הכתובה. דוגמאות למקרים אשר משפרים את סיכויי קבלת הסכום בשטר הכתובה, הן: אם התגלו אצל הגבר בעיות רפואיות שונות, או בעיה בתפקוד המיני אשר האישה לא ידעה עליה לפני הנישואים, או התנהגות פסולה של הגבר. לדוגמא – אם מדובר בגבר אשר פוקד נערות ליווי, או גבר מהמר אשר מעמיד את התא המשפחתי בסיכון, או גבר שנוהג באלימות כלפי אשתו. דוגמא אחרונה היא ניסיון לשלום בית. כאשר אישה מראה רצון לקיים שלום בית, אך הגבר דוחה את בקשתה כי אינו מעוניין בכך, אזי יגדל הסיכוי לתבוע את הכתובה.

מצד שני, יש לציין שקיימים מקרים רבים, שבהם בית הדין לא בהכרח יקבל תביעת כתובה, או לחלופין, נסיבות שבהתקיימן, פוחת הסיכוי לקבלת תביעת כתובה. דוגמאות למקרים המקטינים ו/או מבטלים את הסיכויים לתביעת הכתובה, הם: פגמים בכתיבת הכתובה – כל ליקויי בכתיבתה ובתוכנה עשוי לגרום לפסילתה ומכאן, לאי תקפותה המשפטית. דוגמא נוספת: אי השתדלות האישה לקיים שלום בית – שיכול להתבטא בעזיבת הבית על ידי האישה, ללא סיבה מוצדקת, יוכל לגרום לאובדן הזכות לתביעת הכתובה. גם אישה שבגדה בבעלה, לא תהיה זכאית לכתובתה. כך גם אישה שביצעה מעשה כיעור כלפי הבעל ועוד.

סיכום:

יש לזכור שנושא הכתובה יעלה רק בעת עיסוק בגירושין – נושא מצער ומסובך הן בפן הרגשי והן בפן המשפטי. בכל הנוגע לגירושין בכלל ובתביעת כתובה בפרט, חשוב ומומלץ להיוועץ בעורך דין לענייני משפחה, אשר יוכל להכינכם בכל שלב ושלב בצורה מקצועית, מאחר ועורך דין לענייני משפחה מכיר את מערכת הדין הרבנית על בוריה.

לחצו כאן ליצירת קשר

ליצירת קשר

מלאו את הטופס:

זף גינצבורג ושות' – משרד עורכי דין

דילוג לתוכן