גירושין ברבנות

עשיתם את הצעד והחלטתם להתגרש, אך מה עומד בפניכם? מהו הליך הגירושין וכיצד מתגרשים ברבנות? ובכלל זה, מה כדאי לדעת על הליך הגירושין? עם מי כדאי להתייעץ? על השאלות הללו, נשיב במאמר שלהלן, אותו חיברנו לידיעתכן/ם ונוחיותכן/ם הגולשים והגולשות, כדלקמן:

הליך הגירושין ממבט על:

הליך גירושין כולל מספר הליכים שבני זוג צריכים להסדיר. אומנם – במידה ולבני הזוג יש ילדים משותפים, ההליך יהיה מורכב יותר, משום שהוא יכלול לא רק את הגירושין ברבנות ואת חלוקת הרכוש המשותף, אלא גם את סוגיית מזונות הילדים וכן את סוגיית משמורת הילדים. עם זאת, הליך הגירושין – לשם הבהרה – הוא בעצם הליך הכולל את הגירושין, את הרכוש, מזונות ומשמורת. כל אחד מההליכים, הוא בעצם הליך נפרד. הבה נסקור בהרחבה את כל אחד מההליכים הללו:

גירושין ברבנות:

במדינת ישראל, גירושין ונישואין בין יהודים נערכים לפי הדין הדתי. כך קובע חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג – 1953. כלומר, נישואין וגירושין נערכים לפי דין תורה. כאשר בני זוג מבקשים להתגרש, אזי עליהם להגיש תביעה לגירושין לבית הדין הרבני.

תביעת גירושין (ובכלל זה הליך גירושין בבית הדין הרבני) היא הליך משפטי לכל דבר ועניין. פתיחתו היא בהגשת תביעת גירושין, המפרטת את כל העובדות הרלוונטיות, המקימות למבקש הגירושין את עילת הגירושין. במקביל, יש לשאת בתשלום אגרה בגין פתיחת תיק גירושין. לאחר מכן, הצד השני יוכל להתנגד לגירושין ולטעון את טענותיו בכתב הגנה. במידה ואין בין בני הזוג הסכמה על הגירושין, הרי שיהיה עליהם לנהל תביעת גירושין מן ההתחלה ועד הסוף.

בין היתר, במסגרת ניהול תביעת גירושין, הצד המבקש להתגרש, יצטרך להוכיח כי עומדת לטובתו עילת גירושין מבין עילות הגירושין הקבועות בדין הדתי – עברי. בין עילות הגירושין המוכרות – עילת מעשה כיעור, פגם או מום שלא היה מוכר לבני הזוג לפני הנישואין (אשר יש בו כדי למנוע מבני הזוג מלקיים יחסי אישות), בגידה מצד האישה והרשימה עוד ארוכה. עם זאת, במידה והוכחה עילת הגירושין, יורה בית הדין על סידור גט.

משמורת ילדים

במידה ולבני הזוג יש ילדים משותפים, הרי שיהיה עליהם להכריע מי מהם ייהנה מהמשמורת הבלעדית על ילדיהם ובהתאמה כיצד ייראו הסדרי הראיה שמהם ייהנה ההורה הלא משמורן. משמורת היא כינוי לזכות המוענקת להורה לשמש בתור ההורה האחראי הבלעדי לגידול השוטף של הילדים. הסדר ראיה הוא כינוי לזמנים שבהם ההורה הלא משמורן מבלה עם ילדיו ודואג לצרכיהם. עם זאת, משמורת יכולה גם להיות משותפת בין ההורים ואז שני ההורים יבלו עם ילדיהם בפרק זמן שווה, על כל המשתמע מכך.

נעיר, כי המשמורת מוטלת על ידי בית המשפט בהתאם לטובת הילד, בנסיבות העניין. כמו כן, תביעות משמורת נדונות בפני בית המשפט לענייני משפחה ולא על ידי בית הדין הרבני. החריג לכך, הוא במקרה שבו מוגשת תביעת גירושין לבית הדין הרבני, הכורכת עמה את תביעת המשמורת.

מזונות ילדים

על פי הדין הדתי, האב חייב במזונות ילדיו באופן מוחלט, בכל הנוגע להוצאות הבסיסיות הנדרשות לגידול ילדיו. למעשה, עד שילדי האב מגיעים לגיל 6, כל המזונות המשולמים לטובתם הם מזונות מדין חובה ובהם הוא חייב חובה מוחלטת. לאחר גיל 6, האב עדיין חייב במזונות מדין חובה באשר להוצאות הבסיסיות, אך הוצאות אחרות, שמעבר להוצאות הבסיסיות, משולמות מכוח מזונות צדקה. דהיינו – אלו נקבעות בהתאם ליכולת הכנסתו של האב וכן בהתאם לגובה ההכנסה של האישה. ענייני מזונות נדונים בבית הדין הרבני, אך גם בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לדון בהם.

חלוקת רכוש בין בני זוג

במידה ובני זוג מבקשים להתגרש, הרי שעליהם להסדיר את אופן חלוקת הרכוש המשותף שלהם. הכלל באשר לחלוקת רכוש בין בני זוג, קבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג – 1973, הקובע כי בעת גירושין, יחולק כלל הרכוש המשותף של בני הזוג, באופן שווה ביניהם. רכוש משותף מוגדר בתור כל סוג של רכוש, מלבד – קצבת נכות, אלמנות וכן רכוש שקיבל אחד מבני הזוג במתנה או שהתקבל אצל אחד מהם לפני הנישואין.

עוד נדגיש, כי במידה ולבני הזוג יש הסכם ממון שנערך ואושר על ידי ערכאה משפטית לפני הגירושין, הרי שהוא יחייב אותם ולא הוראות החוק כאמור. עם זאת, במקרים מסוימים (אם לא קיים הסכם ממון), בית המשפט יכול להורות על חלוקת רכוש שונה ולא שווה, בהתחשב בגובה ההכנסה של בני הזוג ומסת הנכסים העומדת לרשותם. אך סמכות זו היא סמכות שמופעלת לעיתים רחוקות.

לסיכום

הליך הגירושין הוא הליך מורכב מאוד, הכולל מספר הליכים. לכן, במידה ואתם מבקשים להתגרש, הדבר הראשון שכדאי לעשות הוא להתייעץ עם עורך דין גירושין בעל ניסיון. מדובר בהליך קשה רגשית ומורכב משפטית, לכן אל תנהלו אותו לבדכם.

לחצו כאן ליצירת קשר

ליצירת קשר

מלאו את הטופס:

זף גינצבורג ושות' – משרד עורכי דין

דילוג לתוכן