גירושין בהסכמה

אתם רוצים להתגרש, אך אינכם יודעים איך להתחיל, ועוד יותר מכך – אתם לא באמת יודעים מה מחכה לכם וכיצד מתנהל הליך גירושין. לכן בחרנו לחבר את המאמר שלהלן, כדי להראות לכם כיצד מתגרשים ובפרט איך עושים זאת בהסכמה. במאמר זה נסקור: מהו הליך הגירושין בישראל ומהן עילות הגירושין על פי הדת היהודית.

נעיר כי מאמר זה מובא לנוחיותכם/ן, קוראים/ות יקרים/ות ואין לראותו כתחליף לייעוץ עם עורך דין לענייני משפחה.

רקע:

הליך הגירושין אינו רק אקט של פרידה בין בני זוג נשואים. היות ומדובר בבני זוג שקשרו את חייהם, האחד בשנייה והחליטו על שותפות חיים, יש צורך להסדיר גם נושאי מעטפת אשר משפיעים על מגוון רב של תחומי חיים – וזאת כחלק מהליך הגירושין עצמו. אי לכך, זוגות רבים מוצאים את עצמם בהליך גירושין טעון רגשית, המתנהל בין שתי ערכאות שיפוט שונות (עם דרך קבלת החלטות ייחודית לכל ערכאה), המקבלות החלטות בכל תחומי החיים, כמו: משמורת על הילדים, חלוקת הרכוש המשותף ועוד. לכן, הגעה להסכמות לפני פנייה לערכאות המשפטיות, הינה מתבקשת ועדיפה.

הליך הגירושין בישראל:

בעת גירושין, על יהודים לפנות לערכאה ייחודית, שלה ישנה הסמכות הבלעדית הנוגעת לגירושין של יהודים בישראל וכן לנישואין. מדובר בבית הדין הרבני, אשר החלטותיו אמנם מתבססות על חוקי המשפט הישראלים, אך מקורם בהלכה היהודית, דבר שלא פעם יוצר סתירות ואף קבלת החלטות שונה באופן מהותי מהערכאה המקבילה, שהיא בית המשפט לענייני משפחה. את סמכותו שואב בית הדין הרבני מחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג–1953 (להלן: "חוק בתי דין רבניים"). חוק זה מקנה לבית הדין הרבני סמכות בלעדית בדבר נישואין וגירושין וכן סמכות נגזרת להליכים הקשורים מטבעם להליכים הללו, דבר המכונה "כריכה".

בפועל, הליך הגירושין כולל פנייה של אחד הצדדים על ידי תביעת גירושין, או של שניהם, לבית הדין הרבני. לאחר מכן, יהיה עליהם להוכיח עילת גירושין, שהיא הסיבה שבגינה מאפשרת הדת את סיום קשר הנישואין (נרחיב על כך בהמשך מאמר זה). לאחר מציאת עילת גירושין, יאשר בית הדין הרבני את מתן הגט. טקס מתן הגט, יתקיים מול דייני בית הדין הרבני ושני עדים. לאחר מכן, יונפק לשניים פסק דין הצהרתי, אשר יוכל לשמשם בכלל המוסדות.

נעיר כי בית הדין הרבני רואה בנישואין ערך עליון. לכן, ובמידה ואין עילת גירושין מובהקת, הוא ינסה לגשר בין השניים באמצעות הליך שלום בית, שבו ייכתב הסכם על ידי הצדדים, בניסיון לפתור את הבעיות ביניהם. ההסכם יכלול גם קביעת תקופת ביניים, שבה ינסו בני הזוג לגשר על הפערים ביניהם. במידה והסכם שלום בית לא יצלח, ימשיכו השניים להליך גירושין.

עילות גירושין:

עילות גירושין הן הסיבות שבגינן מאפשרת הדת היהודית את סיום ברית הנישואין. להלן העילות:

מומים ומחלות – מדובר בעילה שבה אחד מהצדדים הסתיר מהאחר מום או מחלה אשר ידע עליהם לפני הנישואין, ואילו האחר לא ידע ולא יכול היה לדעת על כך לפני הנישואין.

מעשה כיעור – מדובר בעילה המופנית כנגד האישה בלבד. לפיה, מדובר במעשים שאישה צנועה לא תעשה. הדת היהודית מחייבת את האישה ובמיוחד את האישה הנשואה, לנהוג בצניעות מרבית, בין היתר באיסור ייחוד, שהוא שהייה עם גבר שאינו בעלה בחדר סגור. לפיכך, מקרים רבים יכולים להשתמע לבית הדין הרבני כמעשי כיעור.

בגידה – גם זו עילה כלפי האישה בלבד. מדובר בקיום יחסים אינטימיים של האישה עם גבר שאינו בעלה, "בעילת זנות". אז, תהיה האישה "אסורה על בעלה ובועלה". זאת אומרת שבעת יידוע בית הדין הרבני על המעשים, הוא יחייב את השניים בגירושין (גם אם הגבר לא יהיה מעוניין בכך). במידה ובעתיד האישה תהיה מעוניינת להינשא למאהבה, היא לא תוכל לעשות כן.

אי קיום יחסי מין – מדובר בעילה שתעלה לאור מצבים רפואיים שאינם מאפשרים את קיום מצוות פרו ורבו.

עקרות – מדובר בעילה לפיה בני הזוג לא מצליחים להביא ילדים לעולם במשך למעלה מ-10 שנות ניסיון ולא בהתאם לאבחנה רפואית.

לסיכום:

הליך הגירושין והליכי הנגזרת שלו, משפיעים רבות על חייו של אדם, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. על מנת להכיר את כל האפשרויות העומדות בפני הפונה, בהתאם לנסיבותיו האישיות, יש להתייעץ עם עורך דין לענייני משפחה.

לחצו כאן ליצירת קשר

ליצירת קשר

מלאו את הטופס:

זף גינצבורג ושות' – משרד עורכי דין

דילוג לתוכן