איומים

סביר להניח שרוב הקוראים או הקוראות, אמרו את המילים הבאות – "תיזהר ממני", או "אל תתעסק איתי", או "אתה לא יודע מי אני" וכו'. למעשה, קיים הבדל דק מאוד בין אמירות שיש בהן איום פלילי ואסור, לבין אמירות שהן אומנם מתריסות ולא מכובדות, אך לא בהכרח מהוות עבירה פלילית. לכן, נשאלת השאלה: מהם איומים? מהו האיסור על איומים? מה כדאי לדעת על עבירת האיומים? על כל השאלות האלו, נשיב במאמר שלהלן, שאותו חיברנו לידיעתכם/ן ונוחיותכן/ם.

נעיר למען הסר ספק, כי המאמר שלהלן הוא מאמר כללי בלבד ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

מהי עבירת האיומים?

עבירת האיומים שייכת לקטגוריה של עבירות האלימות, או במילים אחרות – עבירות הבריונות. זאת, משום שאיומים תמיד מופנים לאדם אחר, כדי למנוע ממנו מלעשות מעשה מסוים, או לחלופין, לגרום לו לעשות מעשה מסוים שהוא אינו מעוניין לבצעו. במילים אחרות – איומים הם סוג של אלימות, אך מדובר באלימות מילולית ולא פיזית. לרוב, עבירת אלימות נעשית כדי להפחיד או להטריד צד אחר.

עבירת האיומים היא עבירה פלילית. לכן, היא גם קבועה בקודקס הפלילי של מדינת ישראל, שהוא חוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: "חוק העונשין"). חוק העונשין מגדיר את עבירת האיומים בסעיף 192: "המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו – מאסר שלוש שנים". דהיינו, עבירת האיומים יכולה להתבצע באמצעות שיח ישיר וגם באמצעות שיח עקיף. למשל, איומים יכולים להתבצע גם באמצעות שליחת מסרון אלקטרוני, או לחלופין, באמצעות שליחת מסר באמצעות גורם שלישי. זאת ועוד, עבירת האיומים מתגבשת במקרה שבו אדם מסוים, מוסר לאדם אחר, כי יפגעו פרנסתו או חירותו או גופו או שמו וזאת כאמור – כדי למנוע מהמאוים לבצע מעשה מסוים או לאלצו לבצע מעשה מסוים.

נדגיש כי עבירת האיומים נחשבת כעבירה חמורה מסיבה פשוטה: איומים נוגעים לפגיעה בדברים החשובים ביותר שיש לכל אדם. למשל – שגרת חייו, משפחתו, שמו הטוב, פרנסתו ועוד. לכן, איום בפגיעה באחד האלמנטים הללו, הוא חמור.

כדי להוכיח את קיומה של עבירת איומים, יש גם להוכיח מודעות נפשית לעצם האיום וכן רכיב תוצאתי, שלפיו מטרת האיום הייתה להפחיד או להקניט אדם מסוים. כלומר, אדם שאומר לחברו "בצחוק" – "חכה חכה" – לא מבצע עבירת איומים. אך מנגד, אדם שאומר לאדם אחר – "אם לא תעשה דבר מה, אפגע בשמך הטוב" – מבצע עבירה של איומים.

עבירת האיומים היא עבירה פלילית חמורה, מסוג העבירות שנקראות "פשע". כאמור, העונש בגין עבירת איומים, עומד על 3 שנות מאסר.

למה עבירת האיומים נחשבת לעבירה חמורה?

השאלה "מדוע עבירת האיומים היא עבירה חמורה יחסית?", היא טובה וחשובה. ניסיון החיים מלמד שלא פעם, איום אכן מתממש. כאשר בעל מאיים שיפגע באשתו, המציאות לימדה שאיומים אלו, לעיתים מומשו. כך גם באשר לאיומים בין אויבים עסקיים, או בין שכנים מסוכסכים ועוד. לכן, עבירת האיומים נתפסת בתור עבירה חמורה – ולו בשל החשש שאיום, במיוחד איום המופנה לגופו וביטחונו של אדם ומשפחתו, עשוי להתממש.

נעצרתי בחשד לביצוע עבירת איומים – מה לעשות?

מעצר לחקירה פלילית, בגין עבירת איומים, עשוי בהמשך הדרך להוליך לכתב אישום פלילי, שסופו בעונש חמור מאוד. לכן, אם נעצרת בחשד לביצוע עבירת איומים, רצוי מאוד להימנע בשלב הראשון מלמסור גרסה כלשהי ולדרוש התייעצות עם עורך דין פלילי. חשוב לדעת כי מניעת היוועצות עם עורך דין פלילי בשלב החקירה, עשויה להשפיע על כל ההליך הפלילי בהמשך הדרך.

לסיכום:

עבירת האיומים היא עבירה חמורה מאוד, שהעונש בגינה עומד על 3 שנות מאסר. מדובר בעבירת אלימות אשר נוגעת לאלימות מילולית ולא לאלימות פיזית. אך החשש בהתקיימם של איומים, הוא כי האיום אכן יתממש ולכן מדובר בעבירה חמורה. כך או אחרת, אם נעצרתם בחשד לעבירה זו, רצוי להיעזר בעורך דין פלילי בעל ניסיון.

לחצו כאן ליצירת קשר

ליצירת קשר

מלאו את הטופס:

זף גינצבורג ושות' – משרד עורכי דין

דילוג לתוכן