Show Posts in

עורך דין צבאי

צבא הגנה לישראל הינו גוף צבאי, אשר השפיטה בו נעשית בצורה פנימית, במקביל למערכת השפיטה האזרחית, אם כי ערכיהן של שתי המערכות זהות ושאובות אחת מן השנייה. לצבא יש צורך במדיניות משפטית היררכית, בעלת אופי שפיטה המותאם לעבירות הרלוונטיות לצבא ולכן קיימת ההפרדה. כמו כן, הדין העוסק בכל …

עריק

בישראל, קיימת חובה חוקית (ולדעת רבים – גם מוסרית) לשרת בצבא הגנה לישראל, זאת מכוח חוק שירות ביטחון , התשמ"ו–1986 (להלן: "חוק השירות"). זהו החוק המסדיר את ההוראות בדבר גיוס לצה"ל. החוק עוסק בחובתו של כל תושב או אזרח אשר מלאו לו 18 שנים, להתגייס לשירות צבאי, אלא …

התנגדות לצוואה

לאחר מותו של אדם, מלבד העצבות האופפת את בני משפחתו וקרוביו, יש צורך לחלק את נכסיו (אשר בעגה המשפטית, מכונים "עיזבון"). חלוקת העיזבון, תעשה בשתי דרכים: האחת, היא אם הנפטר השאיר מסמך המורה את דרך החלוקה. השנייה, היא בהיעדר המסמך ואז יש לפנות לברירת המחדל על פי החוק. …

עבירות רכוש

עבירות המבוצעות כלפי רכושו של אדם, מוגדרות תחת החוק הפלילי, זאת לאור הנזק שיכול להיגרם לאדם בעת פגיעה ברכושו הפרטי. אי לכך, קיים פרק שלם העוסק בעבירות מסוג זה, בקודקס הפלילי של מדינת ישראל. מכאן ובשים לב לפתיח, הרי שבמאמר שלהלן נסקור מהו חוק העונשין, נסביר על פרק …

טוען רבני

יהודים בישראל כפופים לסמכותה של ערכאה משפטית–דתית, בעניינים הנוגעים לנישואין וגירושין וכן בנושאים הקשורים מטבעם לנושאים שבסמכות זו. ערכאה זו הינה בית הדין הרבני, הפרוס בשתיים עשרה ערים שונות ברחבי הארץ, כאשר ערכאת הערעור היא בית הדין הרבני הגדול ומקום מושבו בירושלים. את סמכותם, שואבים בתי הדין הרבניים …
לחצו כאן ליצירת קשר

ליצירת קשר

מלאו את הטופס:

זף גינצבורג ושות' – משרד עורכי דין

דילוג לתוכן