Show Posts in

שניים אוחזים במקרקעין – מה קבע בית המשפט?

המאמר נכתב בשיתוף עם משרד עורכי דין יעקב בלס לפניכם/ן סיפור על סכסוך בין אם ובת, על הבעלות והזכויות במקרקעין. אכן, סכסוכים משפחתיים הם לא נדירים, אך כל פעם שנתקלים בהם, הם מעלים תהייה. כך גם במקרה הזה, כאשר אפילו בית המשפט כתב כי ניסה "להביא מזור לסכסוך", …

טיפול גמילה כחלופה למעצר

המאמר נכתב בשיתוף עם משרד עורכי דין מיקי חובה פקודת הסמים המסוכנים , תשל"ג-1973 (להלן: "פקודת הסמים"), הינה פקודה ספציפית, האוסרת על שימוש, ייצור, החזקה וייבוא של סמים המוגדרים בנספחי הפקודה. באופן טבעי, בכל הנוגע לעבירות סמים, ברור כי ישנן עבירות הנתפסות כחמורות יותר בפקודה, ביניהן עבירת הייבוא, …

בקשה לפתיחת קבר וביצוע בדיקת רקמות בחלוף 65 שנים ממות המנוח:

המאמר נכתב בשיתוף עם משרד עורכי דין יעקב בלס התביעה העומדת לפנינו, עוסקת בבקשה לקבלת צו פתיחת קבר, לשם ביצוע בדיקת רקמות למנוח, וזאת בחלוף 65 שנים. עובדות המקרה: המבקשת, היא בת להורים ניצולי שואה, שעלו ארצה בשנת 48. למבקשת היה אח שנפטר בהיותו בן שנה וחצי בלבד. במותו ובעת …

עורך דין צבאי

צבא הגנה לישראל הינו גוף צבאי, אשר השפיטה בו נעשית בצורה פנימית, במקביל למערכת השפיטה האזרחית, אם כי ערכיהן של שתי המערכות זהות ושאובות אחת מן השנייה. לצבא יש צורך במדיניות משפטית היררכית, בעלת אופי שפיטה המותאם לעבירות הרלוונטיות לצבא ולכן קיימת ההפרדה. כמו כן, הדין העוסק בכל …

עריק

בישראל, קיימת חובה חוקית (ולדעת רבים – גם מוסרית) לשרת בצבא הגנה לישראל, זאת מכוח חוק שירות ביטחון , התשמ"ו–1986 (להלן: "חוק השירות"). זהו החוק המסדיר את ההוראות בדבר גיוס לצה"ל. החוק עוסק בחובתו של כל תושב או אזרח אשר מלאו לו 18 שנים, להתגייס לשירות צבאי, אלא …
לחצו כאן ליצירת קשר

ליצירת קשר

מלאו את הטופס:

זף גינצבורג ושות' – משרד עורכי דין

דילוג לתוכן