תביעת מזונות

תביעת מזונות

תביעת מזונות הינה תביעה המוגשת על ידי האישה כנגד בעלה. זוג הנמצא בהליך גירושין, למעשה מפרק את התא המשפחתי וכן את התא הכלכלי של הבית. תביעת המזונות היא שם כולל למזונות שניתן לתבוע, מזונות אישה ומזונות ילדים. תכלית המזונות, היא להבטיח למי שזכאי להם, קיום כלכלי הולם, גם בשלבים מאוחרים יותר בחיים.

לכן, במאמר שלהלן, נעסוק בסוגי המזונות: מזונות אישה ומזונות ילדים, נעמוד על דרכו של המשפט העברי בכל נושא המזונות וכן נבין את משמעות תביעת המזונות.

כל זאת – לידיעתכם/ן ונוחיותכם/ן, הגולשים והגולשות, כדלקמן:

משמעות המזונות

מזונות הם סכום כספי שאותו צריך לשלם אב או בעל, על מנת לדאוג למחייתם של הילדים או של האישה. המזונות מחולקים לשני סוגים: הסוג הראשון הוא "מזונות אישה" והסוג השני הוא "מזונות ילדים", שעליהם נרחיב בהמשך.

ככלל, הליך הנישואין והגירושין בישראל מושתת על הדין העברי ולכן, תביעת המזונות תשתנה במידה ומדובר בזוג שאינו יהודי או שאחד מבני הזוג הוא בן דת אחרת. עם זאת, נעיר כי מזונות, מקורם מהדין העברי–דתי. לכן, בישראל, אבות חייבים במזונות כלפי ילדיהם מכוח הדין הדתי וכן במזונות אישה במקרים מיוחדים, גם כן מכוח הדין העברי– דתי. נבהיר כי תביעת מזונות אישה יכולה להיות מוגשת הן לבתי המשפט לענייני משפחה והן לבתי הדין הרבניים.

מזונות אישה

הליך הגירושין טומן בחובו קשיים כלכלים. במקרה שבו הנישואין תקינים, חלה חובה על שני ההורים לפרנס את ילדיהם. אך בסיטואציה שבה ההורים מחליטים להתגרש, עולה השאלה – מה יעלה בגורל המשפחה מבחינה כלכלית.

כאמור, הדין העברי הוא הדין המנחה את בתי הדין הרבניים במדינה ישראל ולכן הוא זה אשר יחול על הזוגות היהודים במדינה. על הבעל מוטלת החובה לכלכל את אשתו. לכן, במצב שבו הזוג עומד בפני גירושין, אזי מלבד המזונות שאותם צריך לשלם הבעל על הילדים,הנקראים מזונות ילדים, עליו גם לשלם סכום כספי מסויים גם לאישה, הנקרא "מזונות אישה" וזאת במקרים מיוחדים, להבדיל ממזונות ילדים. מקור חובת המזונות לטובת האישה, נמצא גם בשטר הכתובה, בחלק שבו מתחייב הבעל לדאוג לאישה שאותה הוא נושא, כדלקמן: "כדת משה וישראל ואנא אפלח ואוקיר ואוזין ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין".

קיימים מספר כללים יסודיים לגבי זכותה של האישה למזונות. למעשה, מזונות אישה יכללו את כל הצרכים הנדרשים לקיומה ורווחתה של האישה, שלהם הייתה רגילה במצב הנישואין. כלומר, האישה צריכה להמשיך ולחיות ברמת החיים שאליה הייתה מורגלת לפני ההחלטה על הגירושין. הבחינה ליכולתו של אדם לשלם את מזונות האישה, תעשה על פי הכנסתו האפשרית, הכוללת, לדוגמא, גם הכנסות מרכוש ולאו דווקא מעבודתו בלבד. נבקש להעיר, כי אישה רשאית לקבל מזונותיה, אך ורק בזמן בו היא נשואה לבעלה. כלומר, מזונות אישה ינתנו בחלון הזמן שבו הזוג החליט להתגרש ועד שניתן גט, המסיים באופן פורמאלי את הנישואין.

אולם, על פי הדין העברי, ישנם מספר מקרים שבהם יוכל הבעל לטעון כי ישנה עילה לשלילת מזונות האישה, כמו אי קיום דת. משמע, האישה גורמת לגבר לעבור על חוקי הדת. בנוסף, סירוב לקיים יחסי אישות, מעשי בגידה ומעשי עזיבה. בהתקיים אחד ממקרים אלו, יוכל הבעל לטעון לשלילת המזונות. כמו כן, אישה גם יכולה לאבד את זכאותה למזונות, במקרים של חוסר תום לב מצדה, במסגרת פירוק הקשר הזוגי.

מזונות ילדים

כאמור, הסוג השני של המזונות הוא מזונות ילדים. החובה במזונות ילדים נקבעת על פי הדין הדתי, שם מחוייב האב לדאוג לכלכלת ילדיו. בניגוד לחובת הבעל לשאת במזונות אישה, שהיא חובה שיכולה להתבטל במקרים רבים, מזונות ילדים הם מוחלטים. אב חייב במזונות ילדיו, בנפרד מיכולתו הכלכלית, כאמור – זאת להבדיל ממזונות אישה.

בכל הנוגע למזונות ילדים, מהות וסכום המזונות משתנים בהתאם לגיל הילדים. לדוגמא, קטין עד גיל 6 יחשב כ"קטני קטינים" ולכן יחויב האב לשאת בצרכיו, מכוח הדין העברי. אלו נקראים גם מזונות מדין חובה. אולם, מהות המזונות תשתנה בגילאים 15 עד 18, שכן בגילאים אלו מחוייבים שני ההורים לפרנס ולכלכל את ילדיהם, בהתאם ליכולתם הכלכלית. לכן אלו מזונות מדין צדקה, שבהם יהיה חייב האב, בהתאם ליכולתו הכלכלית, אך גם בגילאים אלו יהיה האב חייב במזונות מדין חובה בכל הנוגע להוצאות הבסיסיות הנדרשות לגידול הילדים. נעיר כי גם במהלך השירות הצבאי, ההנחה היא כי אב חייב במזונות, אך לרוב בשליש מהמזונות מדין חובה וזאת עד לתום השירות הצבאי.

לסיכום

חשוב לזכור, כי כל מחלוקת בנוגע למזונות ילדים או אישה, עומדת לגופה וכן ההכרעה בנושא עלולה להיות שונה בהתאם לנסיבות. לכן, מומלץ להיוועץ בעורך דין מקצועי לענייני משפחה, אשר יעניק לכם ליווי וייצוג בהליך זה, שהוא מורכב כשלעצמו.

Leave a Reply

לחצו כאן ליצירת קשר

ליצירת קשר

מלאו את הטופס:

זף גינצבורג ושות' – משרד עורכי דין

דילוג לתוכן