צו ירושה מול צו קיום צוואה – מה כדאי לדעת?

בעת מותו של אדם, עיזבונו – שהוא מסת הרכוש שהותיר אחריו המנוח – מועבר ליורשיו. על פי החוק בישראל, יורשים יכולים לרשת על פי צוואה או על פי ירושה. אך נשאלות השאלות: מה ההבדל בין צוואה לבין ירושה, כיצד מממשים ירושה וכיצד מממשים צוואה וכן האם ישנן עוד נקודות חשובות שכדאי להכיר בתחום הירושות והצוואות? על כל אלו נשיב במאמר שלהלן, שאותו חיברנו לידיעתכם/ן ונוחיותכן/ם הגולשים והגולשות:

איזה חוק עוסק בתחום הירושות והצוואות?

החוק העוסק בתחום הירושות והצוואות נקרא חוק הירושה, התשכ"ה – 1965 (להלן: "חוק הירושה"). החוק הזה קובע בין היתר מי זכאי לרשת אדם, מי פסול לרשת ולהוריש וכן מה דינה של ירושה על פי דין ומה דינה של צוואה. כמו כן, חוק הירושה קובע באילו מקרים ניתן לפסול ירושה וצוואה וכן מהי הפרוצדורה לשם מימוש ירושה או צוואה. כלומר, כיצד ניתן לקבל צו קיום צוואה וצו ירושה. חוק הירושה גם עוסק בהסדרת סמכויותיו של רשם הירושה וכן בסמכויות של בית המשפט לענייני משפחה.

מי רשאי לרשת אדם?

חוק הירושה קובע כבר בסעיף 1, כי בעת מותו של אדם, מועבר עיזבונו ליורשיו. עיזבון הוא מסת הרכוש שהמנוח הותיר אחריו לאחר מותו. בנוסף, בעת מותו של אדם, עזבונו יכול להיות מורש לכל אדם אחר, במידה ונערכה צוואה, או ליורשים על פי צוואה. כלומר, כל אדם רשאי לרשת אדם אחר, לרבות תאגיד. עם זאת, חוק הירושה קובע כי אדם שניסה להתנקש באדם אחר, או הצליח לעשות כן על מנת ליהנות מירושתו, יהיה פסול מלרשת אותו. כך גם לגבי אדם שניסה להעלים או להשמיד צוואה.

מהי ירושה על פי דין?

סעיף 10 לחוק הירושה קובע כי בעת מותו של אדם יועבר עיזבונו לילדיו וכן למי שהיה או הייתה בן או בת זוגו בחייו, באופן שווה, כאשר הכוונה גם לזוגות נשואים וגם לידועים בציבור. זו ירושה על פי דין, כלומר – ברירת המחדל הקבועה בחוק הירושה. הדרך לחלוק על הירושה על פי דין, היא באמצעות עריכת צוואה, אשר במסגרתה המנוח הוא זה אשר יחליט למי להוריש את כספו. בהיעדר יורשים על פי דין, קובע חוק הירושה כי עיזבונו של מנוח יועבר לחזקת ולרשות מדינת ישראל.

כיצד מממשים ירושה על פי דין?

כאשר אדם נפטר, אך לא הותיר אחריו צוואה, ניתן לממש את ירושתו, כלומר – את עזבונו, באמצעות פניה לרשם הירושה והגשת בקשה למתן צו ירושה. יש להגיש בקשה בכתב ולפרסם את דבר הבקשה בעיתונות יומית. הסיבה שיש לפרסם את דבר הגשת הבקשה, היא על מנת לאפשר לצדדים שלישיים שהם בעלי עניין, להתנגד למתן צו ירושה, במידה וקיימות עילות לכך. כמו לדוגמא – במקרה שלמנוח היה ילד אובד נוסף, או ילד מאומץ שהמשפחה לא ידעה עליו. ישנן עוד עילות רבות שלאורן ניתן להתנגד למתן צו קיום צוואה ולא נרחיב על כולן. במידה ולא הוגשה התנגדות לצו, אזי יורה רשם הירושה על מתן צו ירושה. במידה והוגשה התנגדות, אזי הדיון בהתנגדות יועבר לבית המשפט לענייני משפחה.

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך שנערך על ידי אדם עוד בחייו, שבו הוא מצווה מה ייעשה ברכושו ולעיתים גם בגופו, לאחר מותו. באמצעות צוואה יכול אדם לקבוע למי הוא בוחר להוריש את עיזבונו ביום פקודה. כאמור, בהיעדר צוואה, חלוקת העיזבון תיערך על פי ברירת המחדל החוקית בחוק הירושה.

ישנן מספר סוגי צוואות. הצוואה השכיחה ביותר היא צוואה בכתב, הנערכת על ידי המצווה וכוללת את חתימתו ואת תאריך העריכה. צוואה שכיחה נוספת, היא צוואה הנערכת בפני עדים, כלומר – צוואה בכתב, שכוללת חתימה ותאריך וכן גם חתימה של עדים. צוואה נוספת היא צוואה בפני רשות, כלומר – צוואה שאדם מפקיד או מקריא בפני גורם שיפוטי וחותם עליה לבסוף. צוואה שכיחה הרבה פחות היא צוואה בעל פה. זו צוואה שניתן לערוך רק במקרה שבו אדם גוסס, או מאמין שהוא גוסס. במקרה כזה, ניתן להקריא צוואה בעל פה לשני עדים. על שני העדים לערוך תרשומת על הצוואה ולהפקידה אצל רשם הירושה. במידה והמצווה לא נפטר בתור חודש, הרי שאז הצוואה שניתנה בעל פה – תתבטל מאליה.

כיצד מממשים צוואה?

לשם כך, ניתן לפנות לרשם הירושה ולבקש ממנו להוציא צו קיום צוואה. גם במסגרת צו קיום צוואה, יש להגיש בקשה בכתב, לפרסם את דבר הבקשה ולהמתין להתנגדויות. בהיעדר התנגדות, יינתן צו. אם תוגש התנגדות, אזי יועבר הדיון לבית המשפט לענייני משפחה.

Leave a Reply

לחצו כאן ליצירת קשר

ליצירת קשר

מלאו את הטופס:

זף גינצבורג ושות' – משרד עורכי דין

דילוג לתוכן