צוואה הדדית – מה הדין?

צוואה הדדיתכאשר אדם נפטר מן העולם, רכושו, כברירת מחדל, עובר ליורשיו על פי דין, שאותם מגדיר החוק הנוגע לירושות. במידה והנפטר (עוד בחייו, כמובן) אינו מעוניין בהעברת רכושו ליורשיו הטבעיים, יהיה עליו להכין צוואה, שהיא חוזה המביע את רצונו של המנוח בנוגע לחלוקת רכושו. כאשר מדובר בבני זוג, יכולים השניים להורות על העברת הרכוש האחד לשני, במידה והם רוצים כך. אך יש כאלו שמתנים את צוואתם בקיום צוואתו של אחר, בצוואות הדדיות, ועל כך – במאמר זה.

במאמר זה נסקור: מהו החוק הישראלי העוסק בצוואות וירושות, מהי צוואה, מהי צוואה הדדית ומהו צו קיום צוואה. כמו כן, נבהיר כי מאמר זה מובא לנוחיותכם/ן, קוראים/ות יקרים/ות, ואין לראותו כתחליף לייעוץ עם עורך דין לענייני משפחה.

החוק הישראלי בעניין צוואות וירושות:

החוק הישראלי העוסק בכל הנוגע לצוואות וירושות, הינו חוק הירושה, התשכ"ה–1965 (להלן: "חוק הירושה"). חוק הירושה מגדיר מי הם היורשים הטבעיים על פי דין (אלו הם קרובי משפחה על פי מעגלי קרבה, זאת אומרת קודם כל בן/בת זוג וילדים, לאחר מכן הורים ואחים וכך הלאה). החוק מגדיר מהי צוואה (נרחיב על כך בהמשך)– כיצד היא נראית באופן צורני, מה תוכנה ומתי היא תהיה תקפה, וכן מסדיר את סמכותם של הנוגעים בדבר, לדוגמא: רשם ירושות (תפקיד ייחודי הנוגע לירושות וצוואות), בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני.

מהי צוואה:

צוואה הינה מסמך משפטי מחייב, חוזה ספציפי ומותאם לכותבו, המחייב את כולם. במסמך הצוואה ינחה אדם, בעודו בחיים, את אופן חלוקת רכושו, בהתאם לרצונותיו ובציון היורשים שלהם הוא מותיר את רכושו וכספו, שאינם היורשים על פי דין.

כתיבת הצוואה תעשה בהתאם לאמור בחוק הירושה, אשר מגדיר את אופן הכנת הצוואות. הדין בישראל מכיר בארבעה סוגי צוואות, כדלקמן:

צוואה בכתב, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. על כל אחת מהצוואות לעמוד במבחנים המהותיים והצורניים המנחים לכתיבת צוואה. אחרת, לאחר מותו של האדם, ילכו שלא על פי צוואתו, אלא בהתאם לברירת המחדל החוקית, והיא חלוקה ליורשים על פי דין. יש לציין כי צוואה היא המסמך הקובע ולפיה יחולק הרכוש, גם אם קיימים מסמכים אחרים, סותרים, כגון הסכם ממון. כמו כן, הצוואה האחרונה בזמן (במידה והיא תקינה), תהיה הצוואה הרלוונטית.

מהי צוואה הדדית:

בהתאם לסעיף 8א לחוק הירושה, בני זוג יכולים לקבוע צוואות הדדיות, שהן צוואות המותנות האחת בשנייה, כדלקמן: "בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר".

יוסבר: אדם יכול להחליט על מתן כל רכושו לאשתו, רק במידה והיא, בצוואתה, תותיר את כל רכושה לו, לאחר לכתה. צוואות מסוג זה יוצרות הגבלות בעת קיומן. למשל: צוואה מסוג זה יכולה להבטיח לצד שנותר בחיים, להישאר בדירה (שהיא נכס של הנפטר), וזאת מבלי שחלקה תועבר לילדיו, ורק לאחר פטירתה, תחולק הדירה לילדיו של הנפטר.

בני הזוג יוכלו לקבוע פעולות מגבילות, כגון: איסור על מכירת דירה, איסור על העברת נכסים לצדדים שלישיים ועוד. אגב, על מנת לבטל צוואה הדדית, מספיקה הודעה כתובה של אחד הצדדים לאחר, המודיעה על ביטול הצוואה, דבר שגורם לביטול שתי הצוואות. במידה והאחד נפטר והאחר לא מעוניין בקיום הצוואות, עליו לוותר על חלקו בעיזבון.

צו קיום צוואה:

על מנת לממש צוואה ובפרט צוואה הדדית, יש להגיש לרשם הירושה, בקשה לקיום צוואה. לאחר מכן, הרשם יפרסם ידיעה אודות הבקשה, וזאת במטרה לראות שלא קיימים מתנגדים לקיום הצוואה (כאלו שיכולים להעיד כי הצוואה מוטית, או שיש ברשותם צוואה עדכנית יותר), וזמן הפרסום יעמוד על 14 ימים.

במידה ולא קיימת התנגדות, ינפיק הרשם, צו קיום צוואה, שיאפשר ליורשים, לממש את הצוואה. במידה ויועלו התנגדות, יועבר הנושא לטיפול בית המשפט לענייני משפחה, לבירור, ובמידת הצורך, ואם לא תהיינה הסכמות, יוכל בית המשפט לענייני משפחה לקבוע על חלוקת רכוש בהתאם לברירת המחדל, שהיא בהתאם לחוק הירושה.

סיכום:

בכל הנוגע לכתיבת צוואה, קיימת חשיבות רבה לכתיבתה בצורה בהירה, מפורטת ככל הניתן ומבלי שיקומו מסתייגים לאחר לכתו של אדם, ובפרט כאשר מדובר בצוואה הדדית, אשר קיומה מותנה בצוואה אחרת החופפת לה. אי לכל אלה, בעת כתיבת צוואה, מימוש צוואה, או התנגדות לצוואה, יש להתייעץ עם עורך דין לענייני משפחה, שהינו מומחה בכל הנוגע לצוואות וירושות, תחום המצריך ידע ומקצועיות בשתי ערכאות שונות – בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני.

Leave a Reply

לחצו כאן ליצירת קשר

ליצירת קשר

מלאו את הטופס:

זף גינצבורג ושות' – משרד עורכי דין

דילוג לתוכן